top of page

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens/het dier.

Fysiotherapeut is een gediplomeerd beoefenaar van de fysiotherapie en een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie, hydrotherapie en fysische therapie. Bewegingstherapie wordt ingezet ter vermindering van stijfheid en ter verbetering van spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie. Voorbeelden van fysische therapie zijn: ultra geluid, elektromagnetisme, elektrotherapie en warmte-koude therapie.

Het doel van een behandeling kan zijn:

  • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam

  • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening

  • pijn verminderen

Sinds 1 januari 2007 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken als ze klachten hebben; voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

Ook dieren kunnen terecht zonder verwijzing van een dierenarts, al is het soms aan te raden om wel vooraf contact  op te nemen met de dierenarts.

Fysiotherapie kent meerdere specialisaties, waarvan ik manuele therapie en dierfysiotherapie in mijn pakket heb.

bottom of page